Mit kell tudni a pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ tanfolyamról?

Rendkívül népszerű és keresett szakma a pénzügyi-számviteli ügyintézőé, amely ráadásul egy alapozó képzés is lehet, a későbbi továbblépéshez. A szakmához folyamatosan tanulni, fejlődni kell, de ez egy biztos karrierért cserébe kifizetődik.

A gyakran változó jogi környezet miatt érdemes olyan tanfolyamot választani, amely valódi, napra kész tudást ad át. Egyúttal sokakszámára a pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam elvégzése jelenti az első lépést a mérlegképes könyvelő, esetleg adótanácsadó tanfolyam elvégzéséhez. 

Az OKJ tanfolyamokon jártasságot lehet szerezni:

Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív 
feladatok ellátásában. 
Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket. 
Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. 
Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban. 
Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban. 
Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. 
Könyvelési feladatokat lát el. 
Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. 
Vezeti az analitikus nyilvántartásokat. 
Elszámolja a termelési költségeket. 
Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében. 
Számítógépes programcsomagokat használ. 
Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)

Előfeltételek:

  • érettségi vizsga

Modulok:

  • 1968-06 Gazdálkodási feladatok

  • 1969-06 Pénzügyi feladatok

 

  • 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés 
  • 1971-06 Számítógépes programcsomag használata

Elmélet/gyakorlat aránya:

  • 60%-elmélet
  • 40%-gyakorlat

Pénzügyi-számviteli tanfolyamainkat megtekintheti itt.

Vizsgáztatási követelmények: 
 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei 
 
A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában 
meghatározott iskolai előképzettséggel. 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése. 
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt 
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése. 
 
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák 
Az 52 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák: 
2. modulzáró vizsga: Pénzügyi feladatok, 
3. modulzáró vizsga: Könyvvezetés és beszámolókészítés. 
 
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a 
szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze. 
 
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulzáró vizsgafeladathoz rendelt 
vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti. 
 
Az a jelölt, aki rendelkezik az 52 3432 03 Vállalkozási ügyintéző szakképesítéssel felmentést 
kap a Pénzügyi feladatok 2. modulzáró vizsga alól. 
 
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően 
igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.:

vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1969-06 Pénzügyi feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek 
alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 
Időtartama: 180 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése a PM által kiadott feladatlap 
alapján. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
interaktív 
Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek 
számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 40% 
2. feladat 30% 
3. feladat 30% 
 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Könyvvezetés és beszámolókészítés (gazdasági műveletek könyvelése, a 
vállalkozás eredményének és vagyonának megállapítása) a PM által kiadott 
feladatlap alapján. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 
Időtartama: 180 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretek számonkérése a PM által kiadott 
szóbeli tételsor alapján. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 
 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1971-06 Számítógépes programcsomag használata 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Megadott feltételek alapján könyvelési feladat és analitika készítése a PM által 
kiadott feladatlap alapján. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
interaktív 
Időtartama: 90 perc