Mit kell tudni a TB ügyintéző OKJ képzésről?

A Társadalombiztosítási ügyintézői feladatok minden cég életében kikerülhetetlenek, ráadásul a folyton megújuló jogszabályi környezet miatt folyamatosan új, képzett társadalombiztosítási ügyintéző szakemberek alkalmazására, illetve a meglévő társadalombiztosítási ügyintézőik továbbképzésére kényszerülnek.

Társadalombiztosítási ügyintéző munkájának, feladatkörének rövid leírása:

Társadalombiztosítási ügyintéző önállóan, vagy a társadalombiztosítási kifizetőhely vezetőjének irányításával elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket az egészségbiztosítással, a nyugdíjbiztosítással és a szociális ellátásokkal kapcsolatban a jogosultságok és kötelezettségek teljesítéséhez a jogszabályok előírnak. A társadalombiztosítási ügyintéző adatszolgáltatással (igazolások, dokumentumok) készíti elő az illetékes társadalombiztosítási igazgatási szerv döntéseit. A tb. ügyintéző fő feladata a döntések előkészítése és végrehajtása, illetve adatszolgáltatás az alábbi területeken:

 • a betegségi-anyasági ellátás iránti igény elbírálása és az ellátások folyósítása,
 • a járulékok bevallása, befizetése, ideértve a munkáltatónál működő kifizetőhelyi ügyintézők esetében a magánnyugdíjpénztárakba fizetendő tagdíjat is,
 • a szociális ellátások iránti igények elbírálása, az ellátások folyósítása,
 • a baleset üzemi jellegének elbírálása, a baleseti táppénz iránti igény elbírálása és az ellátás folyósítása,
 • a megváltozott munkaképességű dolgozók kereset-kiegészítésének megállapítása, folyósítása,
 • a jogorvoslattal kapcsolatos intézkedések megtétele,
 • a társadalombiztosítási igazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • az ellátások megállapításához, folyósításához más szervek részére adatszolgáltatás, egyéb statisztikák készítése,
 • nyilatkozatok, igazolások lejártának figyelemmel kísérése,
 • nyomtatványok változásainak figyelemmel kísérése, újak beszerzése és azoknak a jogszabályi előírások szerinti vezetése,
 • dolgozók tájékoztatása jogaikról és kötelezettségeikről.
 • A társadalombiztosítási ügyintéző nyugdíj-előkészítési tevékenysége keretében:
 • a nyugellátáshoz szükséges nyomtatványokat szerez be,
 • a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásra vonatkozó igények teljesítéséhez, a nyugdíj megállapításához szükséges adatokat (szolgálati idő, keresetek) gyűjt össze és továbbít az illetékes nyugdíj biztosítási igazgatósághoz,
 • ellátja a baleseti nyugellátásokkal kapcsolatos külön tennivalókat.

A Társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartásokat vezetésével összhangban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járuléknyilvántartás, stb.) feladatokat
 • vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket fénymásolót használni

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 2013)

Szakképesítés megnevezése: Társadalombiztosítási ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 51 344 02

A szakképesítés szintje: Felső középfokú szakképesítés

Előfeltételek:

 • Érettségi vizsga

Modulok:

 • 10154-12 Munkaerő-gazdálkodás
 • 10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

Elmélet/gyakorlat aránya:

 • 60%-elmélet
 • 40%-gyakorlat

Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyamainkat megtekintheti itt.

Betölthető munkakörök:

 • 3611 Pénzügyi ügyintéző: Pénzügyi asszisztens
 • 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző: Társadalombiztosítási ügyintéző
 • 3614 Könyvelő (analitikus): Analitikus könyvelő