Betegszállítási tevékenységre felkészítő

Budapest megye
1093 Budapest IX., Lónyay u. 41. fem 6.

Tanfolyam jellemzői

 • Tanfolyam óraszáma: 30
 • Képzés szintje:
 • Képzés előfeltétele: Nem szükséges iskolai végzettség
 • Kezdés időpontja: folyamatos
 • Tanfolyami napok:
 • Képzés formája: csoportos

Iskola összesített értékelése

25 000 Ft
0 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

A képzést ajánljuk mindazoknak a munkavállalóknak, illetve munkáltatóknak, akiket érint a 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet változása.

A résztvevők a képzés sikeres elvégzésével képesek lesznek elsősegély nyújtási alap feladatok ellátására. Tisztában lesznek az ezzel kapcsolatos etikai, jogi, munkavédelemi tartalmi elemekkel. A résztvevők képesek lesznek a rászorulók elsősegély nyújtásához szükséges gyakorlati feladatok felismerésére és alkalmazására.

A képzés célcsoportja

Mindazok a felnőtt nők és férfiak, akik motivációt és elhivatottságot éreznek az elsősegélynyújtás elsajátításának területén, akik betegszállító gépkocsi-vezetők, illetve azok, akiknek munkája során elengedhetetlenek az elsősegély-nyújtási ismeretek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 • Tudja a munkájával összefüggő jogi, etikai kérdéseket, és a munkavédelem alapjait.
 • Képes legyen az életjelenségek vizsgálatára, légút biztosítására eszköz nélkül.
 • Képes legyen lélegeztetni eszköz nélkül a rászorulót.
 • Tudjon újraéleszteni egyedül, és másik segélynyújtóval.
 • Ismerje a sebek, vérzések, törések, vérzéscsillapítás lehetőségeit és azokat tudja alkalmazni is.
 • Ismerje az ideiglenes végtagrögzítés, kötözés, betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítás lehetőségeit és azokat tudja alkalmazni is a gyakorlatban.

A tanfolyam időtartama

A képzés óraszáma: 40 óra

 • Elméleti órák száma: 10 óra
 • Gyakorlati órák száma: 30 óra

A képzés hossza 7 nap, melyet rugalmasan tudunk egyeztetni. Fontos, hogy cégünk beszámítja az előzetesen szerzett tudásról szóló igazolásokat, legyen az akár gyakorlati, akár elméleti, így a képzés rövidebb idő alatt is elvégezhető. Tisztában vagyunk azzal, hogy legtöbb esetben meglévő alkalmazottakat képeztetnek tovább, így a lehető legrugalmasabb időbeosztást alkalmazzuk, hogy minél kevesebbet vegyük ki őket munkáikból. Kívánságra egész Magyarország területére biztosítunk képzést, tehát tanáraink helybe mennek az adott településre.

A képzés díja

1-14 fős csoportok esetén: 35.000.- Ft/fő
15-25 fős csoportok esetén: 30.000.- Ft/fő
25 főnél nagyobb csoportok esetén: 25.000.- Ft/fő

A tandíj tartalmazza a vizsgadíjat is, amely a szóbeli és gyakorlati vizsga elbírálási díját foglalja magába.

Amennyiben cégünket bízzák meg a tanfolyam lebonyolításával és a továbbiakban is hozzánk küldik kollégáikat, a létszám összeadódik, és ugyanebben a sávban a létszám emelkedésével csökken a befizetendő tandíj. A tanfolyamot megállapodásunk esetén azonnal megindítjuk.