Minőségügyi munkatárs- ONLINE

Budapest megye
1114 Budapest XI., Villányi út 5-7.

Tanfolyam jellemzői

  • Képzés szintje:
  • Képzés előfeltétele: 10. évfolyam elvégzése után
  • Kezdés időpontja: folyamatos
  • Tanfolyami napok: hétfő 17:00-20:00, szerda 17:00-20:00, szombat 09:00-15:30
  • Képzés formája: e-learning, online
  • Vizsgaközpont is

Iskola összesített értékelése

64 728 Ft
0 Ft
0 Ft
71 920 Ft
áraink bruttó árak

Az egyre kiélezettebbé váló piaci versenyben azok a vállalkozások, akik nem fektetnek pénzt és energiát a minőségbiztosítás magas fokú megszervezésébe, biztos bukásra vannak ítélve. Ezzel a ténnyel ma még főként csak azok a multinacionális húzómárkákat gyártó és forgalmazó cégek vannak tisztában, mint például az Audi, a Coca-Cola, a Nokia vagy az IBM.

Tanfolyam hossza: 3 hónap

Ütemezése: egyedi ütemezés, a tanfolyam, a jelentkezést követően azonnal elkezdhető

Helyszín: Online

Tanfolyami napok: egyedi beosztás

Tanfolyami tájékoztató: A tananyag négy modul tananyagegységeit tartalmazza, melyeknek elsajátítására 3 hónap áll rendelkezésre. A leckék végén található tesztet 80%-ban kell teljesíteni ahhoz, hogy továbbléphessen a következő leckére. A tanfolyam akkor tekinthető befejezettnek, ha a tananyaghoz tartozó teszteket és a négy modulzáró vizsgát sikeresen teljesítette, és ezeket szaktanárunk elfogadta. A modulzáró vizsgák minimum követelménye 60%

Képzés tematikája:

1. Minőségügyi ismeretek

Menedzsmentrendszerek

A minőségirányítás alapelvei

A minőségirányítási rendszer célja, felépítése

Minőségtervezés

Minőségköltségek, a minőségköltségek fajtái, jelentősége

A vezetőség felelőssége, elkötelezettsége

Minőségügyi megbízott

A munkatársak bevonása

Vevői elégedettségmérés, mérési módszerek, technikák

A munkatársak képzése, oktatási terv

Belső és külső kommunikáció

Belső audit

Vezetőségi átvizsgálása

Minőségfejlesztési technikák

Ügyfélkezelés, panasz- és reklamációkezelés

TQM

2. A minőségirányítási dokumentáció és kezelése

Jogi és közigazgatási előírások, szabványok, belső és külső szabályozások

A minőségirányítás dokumentációrendszere

A dokumentumok fajtái, előíró, szabályozó, igazoló dokumentumok

Minőségpolitika, minőségcélok

Minőségterv

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási eljárás- és munkautasítások

Minőségügyi formanyomtatványok, űrlapok, sablonok

Minőségügyi bizonylatok, igazolások, jegyzőkönyvek, tanúsítványok

3. A minőségügyi folyamatok működtetése, ellenőrzése, értékelése

Termelés, gyártás, szolgáltatásnyújtás

Folyamatszabályozási ismeretek

Szabályozási módok. szöveges szabályozás, folyamatábra, határköri mátrix

Visszatartási (megállítási) pont, visszacsatolás

A munkatársak feladatai, hatáskörei, felelősségei, munkaköri leírások

Ellenőrzési módok, önellenőrzés, vezetői ellenőrzés, meó

Átvételi, folyamatközi, végátvételi ellenőrzés

Termékek kezelése, raktározása, FIFO-elv

Mérőeszköz felügyelet, mérőeszközök kalibrálása, hitelesítése

Mérések, mérési módok, eljárások, a mérési bizonytalanság becslése

A nemmegfelelőségek kezelése

A helyesbítő és megelőző intézkedések végrehajtása és dokumentálása

4. Beszállítók kiválasztása és minősítése

Beszállítók, alvállalkozók, megbízottak

Adatgyűjtés, beszállítók, alvállalkozók, megbízottak jegyzéke

A kiválasztás elvei, módszerei, szabályozása

Auditálási alapismeretek

Beszállítói audit elvégzése és dokumentálása

A beszállítók, alvállalkozók, megbízottak minősítése

A beszállítók, alvállalkozók, megbízottak értékelése, értesítése az értékelésről

A beszállítók, alvállalkozók, megbízottak jóváhagyott jegyzéke, tilalmi lista

Kapcsolattartás a beszállítókkal, alvállalkozókkal, megbízottakkal

A beszállítók, alvállalkozók, megbízottak minősítésének aktualizálása

A beszállítók, alvállalkozók, megbízottak minősítésének figyelembevétele a beszerzésben