mediátor képzés

Budapest megye
1068 Budapest VI., Benczúr utca 20

Tanfolyam jellemzői

  • Tanfolyam óraszáma: 60
  • Képzés szintje: Emeltszintű
  • Képzés előfeltétele: Felsőfokú végzettséggel
  • Kezdés időpontja: folyamatos
  • Tanfolyami napok: szombat 09:00-17:30
  • Képzés formája: csoportos
  • Elmélet/gyakorlat aránya: 40/60 %
  • Vizsgaközpont is

Iskola összesített értékelése

190 000 Ft
0 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

Konfliktus helyzetek, közös megegyezésen alapuló gyors és hatékony rendezése külső szakember bevonásával.

A mediáció az élet minden területén alkalmas a probléma megoldására: 

párkapcsolati és válási, családi,  gazdasági élet,  egészségügy,  bűntetőügy,  iskolai (tanár-tanár, tanár-diák, diák-diák).

A mediáció egy olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.
Egy speciális konfliktuskezelési módszer, melynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.