Oracle SQL alapok

Budapest megye
1134 Budapest XIII., Róbert Károly Krt. 82-84.

Tanfolyam jellemzői

  • Képzés szintje:
  • Képzés előfeltétele: Nem szükséges iskolai végzettség
  • Kezdés időpontja: folyamatos
  • Tanfolyami napok:
  • Képzés formája: nappali, csoportos, esti, hétvégi
  • Vizsgaközpont is

Iskola összesített értékelése

89 500 Ft
0 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

Tanfolyam rövid ismertetése
A tanfolyamon a hallgatók elsajátíthatják az Oracle SQL nyelv alapjait: lekérdezések írása, adatmódosító utasítások, adatszerkezetek definiálása.

Ára
89 500 Ft (áfamentes)

Kiknek ajánljuk
A kurzus remek kiindulópontot jelent junior projektvezetők, illetve projekt adminisztrátorok számára további módszertan-specifikus képzések elvégzéséhez.

Tanfolyam vagy képzés általános leírása

SQL lekérdezések írására ma már nemcsak a szoftverfejlesztőknek van szüksége, hanem egyre gyakrabban elemző, tervező, tesztelő vagy jelentéskészítő munkakörben dolgozó felhasználóknak.
Ezen a tanfolyamon a hallgatók elsajátítják az SQL nyelv alapjait, képesek lesznek összetett lekérdezéseket megérteni és önállóan megírni.
A lekérdezéseken kívül a hallgatók megismerik az Oracle adattípusokat és képesek lesznek adatmódosító utasítások elkészítésére valamint egyszerűbb adatszerkezetek definiálására.
A szabványos SQL utasításokon túl megismerik az Oracle sajátosságait és több eszköz ismeretében hatékonyan fognak tudni dolgozni.
A tanfolyam során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati tudás megszerzésére, így a hallgatók folyamatosan példákon keresztül gyakorolják be az SQL utasításokat.

Tematika

1. Az SQL nyelv és a relációs adatbázisok

1.1. Az SQL nyelv története és szabványai
1.2. SQL szabványok
1.3. Adatmodellek
1.4. Relációs adatbáziskezelők
1.5. Alternatív adatbáziskezelők
1.6. Tábla
1.7. Mező
1.8. Reláció
1.9. Halmazelmélet
1.10. NULL érték

2. Az Oracle adatbázis szerver alapjai
2.1. Az Oracle rövid története
2.2. Oracle adatbázis változatok
2.3. Operációs rendszerek
2.4. Az Oracle szerver felépítése
2.5. Standard Oracle felhasználók
2.6. Standard példa sémák
2.7. Tanfolyami példa adatbázis

3. SQL eszközök Oracle rendszerekhez
3.1. Oracle SQL eszközök
3.2. Egyéb SQL eszközök
3.3. Ismerkedés az Oracle SQL Developer alkalmazással

4. Egyszerű SQL lekérdezések
4.1. SQL szintaktika alapok
4.2. SELECT utasítás
4.3. WHERE feltétel
4.4. Operátorok
4.5. ORDER BY rendezés
4.6. GROUP BY csoportosítás
4.7. Aggregáló függvények
4.8. HAVING feltétel
4.9. DISTINCT egyediség
4.10. CASE kifejezés
4.11. ROWNUM sorszámozás

5.  Beépített függvények
5.1. Numerikus függvények
5.2. Szövegkezelő függvények
5.3. Dátum és idő függvények
5.4. Konverziós függvények
5.5. NULL függvények
5.6. További hasznos függvények

6. Külső SQL eszközök Oracle-hez
6.1. TOAD
6.2. PL/SQL Developer

7. Összetett lekérdezések
7.1. UNION és UNION ALL
7.2. INTERSECT
7.3. MINUS
7.4. Beágyazott lekérdezések
7.5. Táblák összekapcsolása
7.6. NATURAL JOIN
7.7. INNER JOIN
7.8. CROSS JOIN
7.9. OUTER JOIN
7.10. Dual tábla

8. Speciális lekérdezések
8.1. Hierarchikus lekérdezések
8.2. Common Type Expression - CTE (WITH)
8.3. Felsőbb szintű aggregálások (CUBE, ROLLUP, GROUPING SETS)
8.4. Pivot tábla
8.5. Analitikus függvények (RANK, DENSE_RANK, OVER, FIRST, LAST stb.)
8.6. Mintavétel
8.7. Külső lekérdezések

9. Adatmódosító utasítások
9.1. Tranzakciókezelés alapjai
9.2. Adatok beszúrása
9.3. Adatok módosítása
9.4. Adatok törlése

10. Oracle adattípusok
10.1. Karakteres típusok
10.2. Numerikus típusok
10.3. Dátum típusok
10.4. Nagy méretű típusok

11. Oracle jogosultságkezelés alapjai
11.1. Felhasználói jogosultságok
11.2. Szerepek (ROLE)
11.3. Elemi jogosultságok
11.4. Jogosultságok adása (GRANT)
11.5. Jogosultságok elvétele (REVOKE)

12. DDL utasítások
12.1. DML és DDL utasítások
12.2. DDL utasítások fajtái
12.3. Vizuális eszközök használata
12.4. Objektumok létrehozása (CREATE)
12.5. Objektumok módosítása (ALTER)
12.6. Objektumok törlése (DROP)

13. Oracle főbb objektum típusai és létrehozásuk
13.1. Táblák
13.2. Nézetek
13.3. Indexek
13.4. Megszorítások