Költségkontrolling

Budapest megye
1124 Budapest XII., Németvölgyi út 64.

Tanfolyam jellemzői

  • Képzés szintje: Tanúsítványt ad
  • Képzés előfeltétele: Felsőfokú végzettséggel
  • Kezdés időpontja: folyamatos
  • Tanfolyami napok:
  • Képzés formája: nappali

Iskola összesített értékelése

190 000 Ft
0 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

Kedvezmények. 

Tévedés azt gondolni, hogy a költségcontrolling csak a pénzüggyel foglalkozó szakembereknek fontos ismeret. Mindenki számára fontos, aki döntéseivel befolyásolja egy vállalkozás költségeit.

 

Német precizitás REFA minőség!

 

A képzés során bemutatjuk a controlling rendszer alapvető ismereteit, módszereit, eljárásait és az eredményes controlling munka eszköztárát és

lehetőségeit.
 

A tanfolyamot elvégzők megértik a controlling szemlélet lényegét, megismerik a controlling rendszer működtetéséhez nélkülözhetetlen alapelveket, koncepciókat, és eszközöket.
 

A költségcontrolling fogalomrendszerén keresztül, a teljes- és a részköltség számítás lényegének és alkalmazási területeinek megismerésével, a korszerű kalkulációs módszerek alkalmazásával a vállalat optimális költséggazdálkodása kialakítható.

 

A képzés célja

 

- a különböző tervköltség számítási eljárások és azok alkalmazási korlátainak megismerése

- költséghelyi terv készítés lépéseinek elsajátítása

- a költségeltérések fajtáinak és okainak megismerése, az eltérések kimutatásának és elemzési módszereinek elsajátítása

- a költségbeszámoló elkészítésének és tartalmi felépítésének megismerése

-a költségtervezés és –ellenőrzés alkalmazásának elmélyítése

 

KINEK AJÁNLJUK

Ajánljuk minden vállalkozás magasabb szintű vezetőinek, de nagyon hasznos a reál folyamatokban dolgozó szolgáltató és termelő vállalatok középszintű vezetői számára is. Fontos lehet minden kis-és közép vállalkozás vezetőjének ahhoz, hogy vállalkozásukat nyereségesebben vezethessék. A költségcontrolling filozófiája megváltoztatja a munkatársak gondolkodását.

BIZONYÍTVÁNY

Sämling tanúsítvány

TEMATIKA

A költségcontrolling képzésen két vállalati modell esettanulmányon keresztül ismerik meg és sajátítják el a költségcontrolling elméletét és módszereit.

 

A megtanult ismeretanyag elmélyülését szolgálja kb. 35 db excelben készített feladat (végén a megoldások ismertetésével), amelyeken a hallgatók részben az órák alatt, részben otthon a tanult módszereket gyakorolhatják.

 

Az excelben készített esettanulmányok és feladatok alkalmasak arra, hogy a résztvevő a megismert módszereket azonnal alkalmazhassa a saját munkahelyi feladatainak megoldásában is.

 

  • Bevetés a költségmenedzsmentbe, költségszámítási rendszerek, fix és változó költség meghatározása, elkülönítése.
  • Az önköltségköltség számításának módszerei (Teljesköltségszámítás, részköltség-számítással az önköltség-számítási módszerek összehasonlítása kis vállalati modelleken).
  • A tervköltségszámítás módszerei és a költséghelyi költségterv tervezése, büdzsétervezés.
  • A büdzsé tervezése, és a megvalósított ténybüdzsé elemzése .(Árbevétel, anyagköltség, gyártásköltségek terv- tény elemzése)
  • Az ABC (activity based costing ) és a folyamatköltség-számítás alapjai.