Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek képzés

Budapest megye
1124 Budapest XII., Németvölgyi út 64.

Tanfolyam jellemzői

  • Tanfolyam óraszáma: 24
  • Képzés szintje: Tanúsítványt ad
  • Képzés előfeltétele: Felsőfokú végzettséggel
  • Tanár: Szívós László
  • Kezdés időpontja: folyamatos
  • Tanfolyami napok: csütörtök 09:30-17:00, péntek 09:30-17:00
  • Képzés formája: nappali

Iskola összesített értékelése

189 230 Ft
0 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

A 3 napos pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek képzés célja, hogy fejlessze a résztvevők ismereteit pénzügy és számvitel témakörökben annak érdekében, hogy mindennapi munkájuk és döntéseik során saját szakmai ismereteik mellett a pénzügyi és számviteli szemléletet is figyelembe vegyék.

Az alapozó pénzügyi képzésen a résztvevő ismereteket szerez az alábbi témákban:

• számviteli információs rendszer, számviteli alapfogalmak, pénzügyi kimutatások megértése;

• finanszírozási források (rövid és hosszú távon) megismerése;

• nettó forgótőke menedzsment és optimális forrásszerkezet kialakításának megismerése;

• pénzügyi kimutatások elemzése mutatókkal;

• stratégiai és operatív kontrolling alapjainak elsajátítása;

• beruházási döntések értékelésének megismerése.

Kiscsoportos, gyakorlatorientált pénzügyi képzés kiváló előadóval, igény esetén REFA oklevéllel.

Jelenleg nincs időpont kijelölve a képzéshez, kérjük érdeklődjön a Képzésneten keresztül minden féle kötelezettség nélkül.

Időbeosztás

1. héten csütörtökön, 2. héten csütörtökön és pénteken 9.30-tól kb. 17.00-ig
1. nap helyszín: Sämling székház 1124 Bp., Németvölgyi út 64.;
2-3. nap helyszín: Hotel MERCURE BUDAPEST BUDA 1013 Bp., Krisztina krt. 41-43.

A képzés módszertana

A képzés módszertana a pénzügyi és számviteli alapfogalmakat, elméletet bemutató előadások valamint a megértést és a szemléltetést segítő esettanulmányok keveréke.

A képzési napok során nagy hangsúlyt helyezünk az interaktív tanulásra a résztvevők tapasztalatainak bevonásával. Különböző pénzügyi helyzeteket modellező esettanulmányok megoldásával, a sikeres pénzügyi megoldások sajátélményű megtapasztalása, elemzése és kiértékelése valósítható meg

A résztvevő a képzés elvégzése után:

• megérti üzleti döntéseinek a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére gyakorolt hatását;

• elemzi a főbb pénzügyi kimutatásokat (mérleg, eredménykimutatás, cash flow) és abból megítéli a vizsgált vállalat jövedelmi, pénzügyi helyzetét;

• képessé válik az optimális forrás szerkezet kialakítására;

• ismeri a kontrolling funkció céljait és szervezeti illeszkedését;

• részt vesz az éves operatív tervek készítésében;

• képessé válik a beruházási lehetőségek pénzügyi megítélésére.

Tematika

1.nap - Bevezetés a számvitel rendszerébe.

Célok:

A számviteli információs rendszernek a megismerése és átlátása.

A számviteli alapfogalmak és kifejezések megismerése.

A pénzügyi kimutatások (mérleg, eredménykimutatás, cash flow) értelmezése.
A Cash-flow készítésének elmélete és gyakorlata.

A gazdasági eseményeknek a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére gyakorolt hatásának megértése.

Témák:

• Bevezetés a számvitel rendszerébe.

• Számvitel tevékenység folyamata a gazdasági eseményektől a beszámoló összeállításáig.

• Pénzügyi számvitel és vezetői számvitel.

• Pénzügyi beszámolók, pénzügyi kimutatások: mérleg, eredménykimutatás, cash flow.

• Költségszámítás, költségfogalmak.

• Tárgyi eszközök értékelése.

2.nap - Pénzügyi menedzsment, forgótőke menedzsment, beszámoló elemzés.

Célok:

A vállalatok rövid és hosszú távú, külső és belső finanszírozási forrásainak megismerése.

Az egyes források előnyeinek és hátrányainak ismerete.

A likviditás menedzselése a nettó forgótőke egyes elemein keresztül.

A beszámoló elemzési lehetőségeinek megismerése (pénzügyi mutatószámok).

Témák:

• Pénzügyi menedzsment szerepe a vállalatok életében

• A finanszírozás forrásai (rövid és hosszú távú források):

1) Nyílt és zártkörű kibocsájtás

2) Kötvénnyel történő finanszírozás

3) Kereskedelmi hitel

4) Banki hitellehetőségek

5) Faktoring és követelés leszámítolás

6) Hitelre történő vásárlás

7) Lízing(Leasing)

• Pénzügyi elemzés mutatószámok segítségével

• Likviditás és forgótőke menedzsment (készletek, vevők, szállítók)

3.nap - Kontrolling és beruházás értékelés.

Célok:

Megismerni a kontrolling és vezetői számvitel rendszerét, kapcsolódását a vállalat pénzügyi számviteli rendszeréhez és a vállalat irányításához. Megismerni a beruházások értékelésének alapvető módszereit.

Témák:

• Kontrolling alapok, a kontrolling rendszere

• Bevezetés a vállalati tervezésbe, a célkitűzések rendszere

• Stratégiai tervezés, operatív tervezés, üzleti tervezés

• Pénz időértéke

• Beruházások értékelése

1) Nettó jelenérték (NPV)

2) Belső megtérülési ráta (IRR)

3) Jövedelmezőségi index (PI)

4) Megtérülési idő (Payback Period)

5) Számviteli megtérülési ráta (ARR)